Izolačné sklá

Izolačné sklá

Izolačné sklá číre priehľadné v štandardnom prevedení (dvojsklo) 4-16-4 s prestupom Ug=1,1 alebo trojsklo 4-12-4-12-4 s prestupom  Ug=0,7 a pri oknách EURO 92 mm je trojsklo 4-18-4-18-4 s vynikajúcou hodnotou Ug=0,5 .

Poznámka: 4 – je hrúbka skla v mm,  12,16,18- je medzipriestor medzi sklami tiež v mm, kde je izolačný plyn.

Vlastnosti skla

  • udržuje teplo
  • chráni pred chladom
  • využíva slnečnú energiu
  • znižuje náklady na vykurovanie
  • vytvára príjemné prostredie v miestnosti
  • neobmedzene prepúšťa svetlo, zaručuje najvyššiu kvalitu spracovania a životnosti

Zasklenie

V našich zempisných šírkach sú výrazné rozdiely medzi horúcim letom a mrazivou zimou. Zateplenie budov sa preto musí navrhnúť tak, aby chránilo vnútorný priestor pred podchladením a zároveň pred prehriatím. Takéto požiadavky sú splnené iba vtedy, ak sa použije izolačné sklo so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou.

U izolačného skla je najdôležitejšia hodnota Ug. Vyjadruje sa v [W/m2K] čo znamená : aké množstvo tepla prestúpi štvorcovým metrom plochy danej hmoty za jednotku času za predpokladu, že medzi teplotami vnútorného a vonkajšieho prostredia je rozdiel 1°C, čiže nižšia hodnota „Ug” znamená lepšiu tepelnú izoláciu a tým aj nižšie výdavky na kúrenie.

V nižšie uvedenej tabuľke nájdete porovnanie jednotlivých zasklení:

Typ zasklenia Hodnota „Ug“ [W/m2K]
Jednoduché sklo 5,8
Staršie používané izolačné dvojsklo 2,7
Izolačné dvojsklo odrážajúce teplo so vzduchovou náplňou 1,4
Izolačné dvojsklo odrážajúce teplo s náplňou vzácneho plynu Argón 4/16/4 1,1
Izolačné trojsklo odrážajúce teplo s náplňou vzácneho plynu Argon 4/12/4/12/4 0,7
Izolačné trojsklo s väčšou vrstvou plynu (+50%viac) Argón 4/18/4/18/4 0,5

 

 

Vnútorná tabuľa skla v dvojskle (u trojskla – vnútorná a vonkajšia tabuľa) je nahradená sklom s nízkou hodnotou emisivity. Na povrchu tejto tabule je nanesená neviditeľná vrstva z ušľachtilého kovu, odrážajúca tepelnú energiu späť do miestnosti a tak sa zabraňuje jej úniku. Tým sa dosahuje výrazné zníženie hodnoty súčiniteľa tepla „Ug“. Zlepšenie tejto hodnoty dosiahneme výmenou vzduchu v dutine izolačného skla za plyn s nízkou tepelnou vodivosťou. Priehľadnosť pritom zostáva úplne zachovaná.

Aby sa docielilo viac funkčných či estetických vlastností tohto špeciálneho izolačného skla, je možné vonkajšie číre sklo nahradiť sklom protislnečným, protihlučným, nepriehľadným v rôznych variáciách alebo bezpečnostným sklom.

katalóg na stiahnutie v pdf: Danaj-katalog-izolacne-sklo-novinka.pdf