Bezrámové zasklenie

Bezrámové zasklenie je moderné zasklenie budov, ktoré ešte len na svoju veľkú premiéru čaká. Je to dizajn, ktorý svojou štíhlosťou pôsobí ľahko a vzdušne. Jeho atraktivita sa hlavne prejaví pri veľkých presklených plochách.

Náš systém tohto zasklenia máme výborne premyslený, no vyžaduje sa tu príprava a súhra už pri samotnom projektovaní. Jeho názov –bezrámové zasklenie spočíva v dômyselnom zabudovaní rámu do steny, čo zlepšuje aj jeho vlastnosti a parametre. Takto zabudovaný rám dosahuje ešte lepšie tepelno-izolačné hodnoty, to znamená čím viac skla tým viac svetla, čo je pri oknách žiadúce.