Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú naše postupy, ktoré vo vzťahu k Vašim osobným údajom uplatňujeme.

K Vašim osobným údajom pristupujeme zodpovedne a v súlade s platnými predpismi podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov („Ďalej len GDPR“), ktoré je platné od 25.mája 2018.

V prípade nejasností alebo otázok Vám radi poskytneme konkrétnu odpoveď na kontaktných adresách uvedených nižšie v bode 1.

 

  1. Identifikačné údaje správcu

Názov spoločnosti: Igor Danaj

Sídlo: Gôtovany 206, 032 14 Gôtovany

IČO:14175509

email: igor@danaj.sk

telefón: +421 905 278 033

 

  1. Získavanie osobných údajov

 

Naša spoločnosť prostredníctvom web stránky www.danaj.sk zhromažďuje osobné údaje používateľov, ktorí nás oslovujú prostredníctvom kontaktných formulárov – konkrétne meno, priezvisko, e-mail príp. telefonický kontakt. Pri každom kroku sa spoločnosť Igor Danaj, Gôtovany 206, 032 14 Gôtovany, IČO: 14175509 riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na kontaktný formulár, konkrétne na podstánke www.danaj.sk/kontakt a zahrňujú kompletne celú web stránku www.danaj.sk.

 

  • Dôvod zhromažďovania osobných údajov

 

Údaje, ktoré zhromažďujeme nám v prvom rade slúžia na spätné kontaktovanie používateľa s ponukou o ktorú prejavil záujem v rámci kontaktného formulára webovej stránke www.danaj.sk. Vaše údaje nám slúžia len pre komunikáciu s Vami a ďalej pre marketingové účely spoločnosti Igor Danaj, Gôtovany 206, 032 14 Gôtovany, IČO: 14175509 a k tvorbe interných štatistík za pomoci nástroja Google Analytics, prípadne na reklamné účely za pomoci nástroja Google AdWords. Vaše osobné údaje  sú zhromažďované len pre interné účely firmy. SpoločnosťIgor Danaj, Gôtovany 206, 032 14 Gôtovany, IČO: 14175509 sa zároveň zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám.

  • Aktualizácia, zmena alebo odstránenie osobných údajov

 

Používatelia môžu svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať kontaktovaním nás ako spoločnosť  o danú zmenu osobných údajov, prípadné úplné odstránenie užívateľského profilu elektronickou žiadosťou  nás ako spoločnosť emailom na igor@danaj.sk. Na danú písomnú žiadosť používateľa budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosťIgor Danaj, Gôtovany 206, 032 14 Gôtovany, IČO: 14175509 ich nebude ďalej spracovávať.

 

  • Čo sú cookies a ako ich využívame?

 

Cookie je textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení. SpoločnosťIgor Danaj, Gôtovany 206, 032 14 Gôtovany, IČO: 14175509  používa cookie súbory s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vašu návštevu na stránke www.danaj.sk. Súbory nepoužívame na uloženie Vašich osobných údajov a ani ich neposkytujeme tretím stranám.

 

Typy cookie súborov:

 

Technické – pomáhajú zabezpečiť základnú technickú funkčnosť webu, zlepšiť Váš zážitok z jeho prezerania. Napr. prihlasovanie, nastavenia služieb, a pod.

 

Štatistické a diagnostické – (napr. Google Analytics) – sú využité ku generovaniu anonymných štatistík o používaní webu.

 

Reklamné – sú využívané pre zobrazovanie cielenej reklamy na iných stránkach napr. pri reklamnej kampani na sociálnych stránkach alebo prostredníctvom služby Google AdWords.

 

Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Pokyny, ako to urobiť nájdete na tomto linku: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=sk&co=GENIE.Platform%3DDesktop