Montáž

Odborná montáž okien a dverí
Po dodaní eurookien a dverí na miesto stavby alebo rekonštrukcie treba výroboky osadiť do montážnych otvorov, skompletovať a nastaviť. Montáž zabezpečia naši kvalifikovaní pracovníci s dlhoročnou praxou, pomocou kvalitných a vhodných inštalačných prvkov. Správne osadenie eurookien a dverí Vám zabezpečí splnenie požadovaných fyzikálnych vlastností: požadovaný tepelný odpor styku požadovaný vlhkostný režim s vylúčením kondenzácie vodnej pary vzduchová nepriezvučnosť škárová nepriezvučnosť vyplývajúca z hygienicky potrebnej výmeny vzduchu vodotesnosť, ktorá zabráni vnikaniu vody do styku životnosť okien a dverí Neprofesionálna montáž môže dobré technické parametre kvalitných eurookien a dverí zredukovať. Často sa stáva, že tepelno a zvukovo-izolačné vlastnosti eurookien nie sú po montáži rovnaké ako vlastnosti výplne okenného otvoru . Aj prvotriedne eurookná a dvere strácajú svoju kvalitu neodbornou montážou. Treba si dobre zvážiť riziká prevedenia montáže eurookien a dverí a rozmyslieť si kto bude montáž vykonávať. Ak ste sa rozhodli naše výroboky montovať vlastnoručne alebo pomocou inej firmy, berte na vedomie, že záručné podmienky nebudú platiť v plnom rozsahu. Pri montáži sa používajú montážne PUR peny, stavebné otvory sa vyspravujú lištami zabezpečujúcimi správnu tesnosť a dilatáciu eurookien a dverí. Pri použití len samotnej PUR peny môže vplyvom prieniku vodných pár do tohto priestoru dôjsť k narušeniu izolantu, prípadnému premŕzaniu a vzniku plesní.
Z vonkajšej strany je vhodné použiť vodovzdorný a paropriepustný izolant (napr. komprimačné, alebo polyuretánové pásky), z vnútornej strany parozábrany (tieto materiály je možné ďalej povrchovo upraviť). Okná a dvere sa uchytávajú na montážne kotvy prípadne na vruty podľa technických požiadaviek a typu stavebných materiálov, do ktorých sú montované. Eurookná a dvere sa vždy osádzajú po zložení krídiel, aby sa mohli vytvoriť vodovážne uloženie okien a dverí , čím je zachované správne rozváženie pre kovanie krídiel a v budúcnosti nevznikajú problémy s častým nastavovaním a taktiež poškodením kovania krídiel.
Častou chybou samotnej montáže je aj použitie nedostatočného, prípadne veľkého množstva montážnej PUR peny, ktorú potom treba orezávať. Tým sa naruší jej štruktúra a vplyvom slnečného žiarenia sa urýchli degradácia celej pripájacej škáry. To znamená, že aj po minimálnom vniknutí vlhkosti do montážnej peny klesá jej tepelná a zvukovoizolačná schopnosť. Preto sa odporúča prekrývať montážne peny páskami, ktoré chránia pripájaciu škáru z interiéru pred vnikaním vlhkosti (parozábrana) a z exteriéru pred UV žiarením (paropriepustná páska). Ďalšie plus pre zákazníka je aj zateplenie špalety z exteriérovej časti, kde sa rám okna prekryje cca 2-3cm izolačným polystyrénom. Galéria detailov správnej montáže okien Doporučujeme použiť APU odlamovacie lišty Chráňte okná pred omietacou zmesou, stavebnými lepidlami, rôznym stavebným prachom a maliarskymi prácami, pretože pôsobia veľmi agresívne. Po namontovaní okien odporúčame použiť omietacie okenné APU lišty. Na tieto lišty je potrebné pred murárskymi prácami nalepiť fóliu. Po omietacích prácach sa lišta odlomí a odstráni spolu s fóliou.